Polskie Stowarzyszenie HR

Polskie Stowarzyszenie HR jest organizacją non-profit, opartą na społecznej działalności i stawiającą sobie za zadanie krzewienie idei dobrych praktyk HR w firmach, instytucjach i innych podmiotach na terenie całego kraju. Misją PSHR jest integrowanie środowiska profesjonalistów HR w Polsce, umożliwianie dzielenia się wiedzą i wzajemne wspieranie członków. Stowarzyszenie chce też umacniać i dalej rozwijać poczucie tożsamości zawodowej wśród członków środowiska HR w dużych i małych firmach, ale także w instytucjach administracji publicznej i samorządowej i innych organizacjach. Istotnym zadaniem PSHR jest także realizacja projektów ważnych społecznie.

CDO Forum: Analytics & Data Value

5-6.06.2024r.

adv.cdoforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1 Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m.
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2023 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.