Przetwarzanie danych osobowych w organizacji – jak wykorzystać potencjał danych osobowych i zapewnić zgodność z RODO

Dane osobowe są kluczowym zasobem dla większości firm niezależnie od sektora, który reprezentują. Aby móc w pełni wykorzystać ich potencjał i podejmować świadome decyzje biznesowe w oparciu o dane, konieczne jest zapewnienie zgodności ich przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych (w szczególności RODO) oraz świadomość ryzyk, jakie wiążą z brakiem takiej zgodności.

Podczas warsztatów omówione zostaną główne zasady przetwarzania danych osobowych w organizacji i ryzyka, jakie wiążą się z brakiem ich przestrzegania. W szczególności, poruszone zostaną takie kwestie jak:

  • czym są dane osobowe i w jaki sposób je przetwarzać, by ograniczyć ryzyko niezgodności?
  • czy i w jakim zakresie można wykorzystywać dane osobowe pozyskane w innych celach i procesach?
  • jaka jest relacja między właścicielami danych w organizacji i kto ostatecznie ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych?
  • jaka odpowiedzialność grozi za naruszenie przepisów RODO?

Podczas warsztatów przedstawione zostaną również praktyczne przykłady zastosowania zasad RODO w procesach przetwarzania danych w organizacji, wyzwania związane z zapewnieniem zgodności z omówionymi przepisami, a także jak sobie z nim poradzić (w szczególności w obliczu nowych technologii, takich jak duże modele językowe (LLM)).

Data i godzina

01.06.2023r. 12.00 - 14.00

Agenda

Warsztaty zostaną podzielone na dwie części. W ramach pierwszej części omówione zostaną pokrótce główne zasady przetwarzania danych osobowych w organizacji i ryzyka, jakie wiążą się z brakiem ich przestrzegania. W drugiej części zostaną omówione zostaną praktyczne przykłady wdrażania tych zasad w organizacji oraz sposoby minimalizowania ryzyka niezgodności z RODO.

Do kogo adresowane są warsztaty?

Warsztaty skierowane są do wszystkich osób, które w organizacji podejmują decyzje w oparciu o dane (w szczególności dane osobowe) lub są odpowiedzialne za ich przetwarzanie (właściciele danych).

Korzyści dla uczestnika:

Na warsztatach uczestnicy dowiedzą się przede wszystkim:

  • jak przetwarzać i zarządzać danymi osobowymi w organizacji zgodnie z RODO,
  • czym są dane osobowe i w jaki sposób je przetwarzać, by ograniczyć ryzyko niezgodności,
  • czy i w jakim zakresie można wykorzystywać dane osobowe pozyskane w innych celach i procesach,
  • jaka odpowiedzialność grozi za naruszenie RODO.

Nabyta wiedza na temat zasad i dopuszczalnych ram przetwarzania danych osobowych oraz znajomość ryzyk związanych z brakiem zgodności z regulacjami pozwolą uczestnikom na podejmowanie świadomych decyzji biznesowych w oparciu o dane osobowe.

Wymagania, żeby w pełni skorzystać:

Komputer z dostępem do Internetu

Limit osób:

30 osób

Prowadzący:

Radczyni prawna
Wardyński i Wspólnicy

CDO Forum: Analytics & Data Value

5-6.06.2024r.

adv.cdoforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1 Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m.
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2023 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.